YENİ TÜRKİYE, YENİ CUMHURİYET, SÜPER GÜÇ ÜLKE TÜRKİYE!

 Yeni bir Türkiye kuruluyor.
Yeni, güçlü, aktif, özgür ,zengin ve müreffeh bir Cumhuriyet oluşturuluyor.
DSC06224
Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü koruyan, Ulus-Devlet yerine Ülke-Devlet modelini benimseyerek TÜRK TİPİ ÜNİTER BAŞKANLIK SİSTEMİNİN kurulması konusunda emin adımlarla ilerleniyor.

o    Demokratik, özgürlükçü, sivil, çağdaş ve çoğulcu bir yeni anayasa yapım ve yazım süreci hızla ilerlemekte ve kısa süre sonra sonuca ulaşılması öngörülüyor.

o

o    Türkiye’nin en büyük sorunu olan Kürt Sorununun insan hakları ve kültürel haklar bağlamında  çözümü, buna bağlı PKK Terör Örgütünün silahsızlandırılması ve bir daha ortaya çıkmamak üzere ortadan kaldırılarak barışın, huzurun, gelişmenin, kalkınmanın birlik ve beraberliğin tam olarak sağlanması süreci hızla ilerliyor.

o

o    Birinci Dünya Savaşından sonra, Türkiye savaştığı Batı dünyası ile barış ve işbirliği sürecine girmesine rağmen; Türkiye düşmanı ve batılı dış güçlerin etkisiyle Lozan Anlaşmasına rağmen tam olarak barış sağlanamayan Rum, Ermeni ve Yahudi dünyasının yanı sıra; tarih, konjöktür, batıcılık ve Türkçülük politikaları nedeniyle sırtımızı döndüğümüz, küçük gördüğümüz,  uzaklaştığımız, ayrıştırdığımız, ötekileştirdiğimiz, küstüğümüz ve düşmanlaştırdığımız Kürtlerle, Arap İslam Dünyası ile bir daha ayrılmamak üzere barış, işbirliği, birlikte büyüme ve şahlanma sürecine girilmiştir.

o
Bu Cumhuriyet, Atatürk’ün gösterdiği “muasır medeniyet seviyesinin” üstüne çıkan, kendi içinde barışı sağlamış, bütün tartışmalı ve ideolojik sorunları çözmüş; bölgesine, Orta doğuya, İslam Dünyasına ve Dünyaya barış, adalet ve özgürlüğü yayan Ortadoğu Birleşik Devletlerinin (OBD) kurucu gücü olan bir Cumhuriyet olacaktır.

Yeni bir tarih yazılıyor, yeni ve hayati öneme haiz bir dönemeçten geçiliyor.

Yazılan ve oluşturulan bu tarihi dönemeçte ve süreçte tarih, kültür, coğrafya, ortak kader birliğinin birleştiriciliğinde; dil, mezhep, etnik, renk vb. ayrım gözetilmeksizin herkesin eşit ve özgür olduğu, ilahi ve manevi çağrının, ruh ve mana kökünün ortak zemininde; büyüme, güçlenme, kalkınma, gelişme, aydınlanma, çağdaşlaşma, modernleşme, dünyada en modern olma, yenileşme, değişme, gelişme ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi (Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartının imzalanması) söz konusudur.

o
Bölünme, parçalanma, ayrışma, küçülme, zayıflama, güçsüzleşme, konfederasyon, federasyon ve demokratik özerklik yoktur.

o
Bu sürecin dışında kalanlar, yok olmaya, tarih sahnesinden silinmeye ve tarih karşısında yargılanmaya mahkum olacaklar, Büyük Türk Milletinin vicdanında eriyeceklerdir.
Yarınlarımızı, Süper Güç Ülke Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.

o    Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Milletini, tüm Müslümanları korusun, güçlendirsin ve yüceltsin!

Zeki ÖZDEMİR

 17/07/2013 / ANKARA

Bunları da sevebilirsiniz