Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’tan ”yeni anayasa” ve ”Başkanlık” çağrısı yaptı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’tan ”yeni anayasa” ve ”Başkanlık” çağrısı yaptı.
Teşkilatının halka açık konuşmasında açıklamalarda bulunan Canpolat şöyle devam etti;

‘’Türkiye’nin yeni bir anayasaya ile Başkanlık Sistemine ihtiyacı vardır’’ diyen Canpolat konu ile alakalı açıklama yaptı.

Türkiye’de her 10 yılda bir askeri darbe ve ekonomik krizler olmuştur. Bu olaylar ülkeyi feci bir şekilde geriye götürmüştür. Türkiye tarihsel bir dönemden geçmektedir. Türkiye sorunlarını çözerek hızla kalkınma sürecine geçmesi ve Gerçekleştirilmesi darbe anayasası ile mümkün değildir. Baskıcı insan haklarını hor gören ve devleti vatandaşa karşı koruyucu nitelikte, asker tarafından yaptırılan 1982 Anayasamız değişmesi zorunlu hale gelmiştir.

Sivil ve özgürlükçü bir anayasa yazılmamadan, hızlı ve etkin yönetilmeyi olanaklı kılan, istikrarı öngören, öngörüsüzlük ve yönetemezliğe, yönetilemezliğe hapsolmuş koalisyon hükümetlerini engelleyecek yeni bir yönetim sistemine geçmeden Türkiye’nin prangalarından kurtulması, sorunları çözmesi, köklü reformlar yapılarak süper Güç Yeni Türkiye hedefine ulaşması görünmemektedir.

Yeni anayasa taslağında; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü etkinliği var olmalı.
Türkiye’nin hızla sorunların çözülmesi, büyümesini sağlayacak Başkanlık Sistemine geçmesi gerekmektedir.
Söz konusu Başkanlık sistemi, Eyalet sistemi (federasyon) ve demokratik özerklik olmaksızın Türk tipi Üniter Başkanlık Sistemi olmalıdır.

Yerel yönetimlere idari, mali ve ekonomik özerklikler tanıla bilir, bu çağdaşlığın ve hizmetlerin yerinden hızlı bir şekilde verilmesinin gerekliliğidir. Yönetsel Yerinden Yönetim Sistemi enerji, altyapı, ulaşım gibi ulusal veya bölgesel tarzda verilmesi gereken hizmetlerin birden fazla belediye ve ili içine alacak şekilde bölgesel hizmet verilmesini içeren hizmet bakımından Yerinden Yönetim Sistemi ile belediye hizmetlerini içeren bir sistem ülkemiz için hayırlı olacaktır.

Topluca Türk veya Türkiye vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederde din, dil, ırk, mezhep siyasi görüş, felsefe, renk ve etnik ayrım gözetilmeksizin birbirinin hak ve hürriyetlerine saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla bir hayat talep ediyoruz.
Herkesin insanlık gereği, hak ve hürriyetlere sahip olduğu bilinciyle her türlü ayrımcılığı reddeden, kültürel zenginliğimizin kaynağı olan etnik ve dini farklılıklarımıza saygı duyarak müşterek tarihimiz, medeniyetimiz ve değerlerimiz etrafında beraber yaşama arzusunda hareket eden Osmanlı Ocakları teşkilatları; Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanan yeni anayasa ve Başkanlık sistemini istiyoruz’’. Dedi.

SONY DSC
SONY DSC

Bunları da sevebilirsiniz