Hollanda Büyükelçisi Olan Şaban Dişli’den Türk Milletine Mesaj

Sayın Büyükelçi Şaban Dişli’nin mesajı aşağıda sunulmuştur: “Hollanda’daki toplumumuzun değerli mensupları, 31 Ekim 2018 itibariyle Kral Willem-Alexander’a Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tevcih ettiği güven mektubunu sunmam ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin Hollanda Krallığı nezdindeki Büyükelçisi olarak görevime başladım. Hollanda önemli bir ekonomik ve ticari ortağımız ve müttefikimizdir. Dört asırı aşkın, köklü tarihi bağlara dayalı ilişkilerimizin ve işbirliğimizin önümüzdeki dönemde de her alanda geliştirilmesi önceliğimi teşkil edecektir. 17. Yüzyıldan itibaren Türkiye ve Hollanda’nın ekonomik üretim yapıları, lojistik ağları, piyasa özellikleri ve nihayet müteşebbislik gelenekleri birbirini tamamlayıcı bir nitelik arzetmiştir. Günümüzde de, Türk ve Hollanda ekonomileri pek çok alanda tamamlayıcılık ilişkisi içinde büyük bir işbirliği potansiyeli taşımaktadır. Siyasi ilişkilerimizin yanında kültür ve turizm gibi bir çok alanda var olan işbirliğimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz. NATO, AGİT, Avrupa Konseyi, OECD gibi örgütlerdeki üyeliklerimiz,, AB’deki ortaklığımız esasen, insan haklarına saygı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak değerler bakımından uyumluluğun bir tescilidir. Karşılıklı üst düzey ziyaretler ve Wittenburg Konferansı ve Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısı gibi kurumsallaştırılmış istişare mekanizmaları önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin temel lokomotifi olmaya devam edecektir. Geçmişte bir süre bulunduğum Hollanda’da sizlerle yeniden buluşmakta memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz ile Hollanda arasında daimi bir bağ oluşturmakta olan sizlerin ilişkilerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyan köprü işlevini sürdüreceğinize inanıyorum. Hollanda ile işbirliğimizin daha da geliştirilmesi, bağlarımızın daha da sağlamlaştırılması konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Büyükelçiliğimizin bu yöndeki çalışmalarına katkıda bulunmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Büyükelçiliğimizin ve Hollanda’daki Başkonsolosluklarımızın kapısı vatandaşlarımıza açıktır. Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.”

Bunları da sevebilirsiniz