Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Gazi’nin Şiir Sevgisi

Osman Gazi, 600 yıldan fazla hüküm süren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin atası olarak bilinen Osmanlı Devleti’nin temellerini atan isim olmuştur. Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman Gazi, Osmanoğullarını kurduktan sonra devletin adını da Osmanlı Devleti olarak belirlemiştir. Şiirle ilgilenen Osman Gazi kendisinden sonra tahta geçen oğlu Orhan Gazi’ye öğütlerini içeren ‘’Nasihatname’’ hece vezniyle yazılmış manzum bir eserdir.
”Gönül kerestesiyle bin,
Yenişehir ü Bazar yap,
Zulm eyleme rençberlere,
Her ne ider isen var yap.

Eski Yenişehribari,
İnegöl’e dek hep varı
Kırıp geçirip ağyarı,
Bursa’ya dek yık tekrar yap

Kurd olup girme süriye,
Arslan ol bakma geriye
Çar edih hayli çeriye
Dilgeçidi’ni hisar yap

İznik şehrine hor bakma
Sakarya su gibi akma
İznikmid’i de al bıkma
Her burcından bir hisar yap

Osman Ertuğrul oğlusun
Oğuz Karahan neslisin
Hakk’ın bir kemter kulusun
İslambol’u aç gülzar yap”

Osman Gazi’nin şiirine günümüz Türkçesiyle bakıldığında ise, son kıtada ”Osman, Ertuğrul oğlusun, Oğuz soyundan ve Karahan neslindensin. Sen Allah’ın aciz bir kulusun, mertebeni artıracaksan eğer, İstanbul’u al, gül bahçesine çevir…” sözleri dikkat çekiyor.

Bunları da sevebilirsiniz