Genel Başkanımız’dan mesaj var ! بسم الله الرحمانراحيم

Osmanlı Kültürü için
hassasiyetle mücadele eden, Adalet, Hoşgörü ve barış yanlısı, kardeşlik duygusu yaşayan Osmanlı torunlarına selam olsun…

ÜZERİMİZE VAZİFE EDİNMİŞ bu görevin şuuru bilinci ve hassasiyeti içerisindeyiz. Hiç kimseyi öteki görmeden, hiç kimseyi Hakir görmeden, tüm etnik kökenlerin ırkı, dili, dini, mezhep ayrılığı yapmadan, nerede bir nefer nerede bir Rabbimizin yarattığı can varsa o canla beraber varlık haklarının kendi kültürünün kendi yaşayış şeklinin özünü benimseyerek, severek aşk ile izleyerek, onunda Rabbimizin yaratılma bahçesindeki bir güzel çiçek olarak, kıymetini, varlık sebebini, yaratılanı sevmek yaradan ötürü, yaratanı bilmek, yarda kaybolmak, aşka düşmek, aşk da kaybolmak bir edep ve bir ahlak üzere yaşamak, ihlas ile kültür ile bir haya ile var olmak yaşamak ve yaşatmak amaçlı kurulmuş bir dernekte hizmet etmenin onurunu mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeryüzü Osmanlı varlığından koptuğu o andan itibaren insanlar zulüm görmekte, insanlar birbirini öldürmekte, insanlar aç susuz sefalet içerisinde yaşamaktadırlar. Ülkemizde ve dünyada bir Osmanlı ruhu boşluğu var, onu taklit eden büyük devletlerin, adalet ve hoşgörü konusunda sınıfta kaldığını görüyoruz. Osmanlıyı taklit edebilecek bir gücün adil düzen ve hoşgörü ilkelerini önemsemesi gerekiyor, önce ülkemizde Osmanlı ruhu var olmalı, daha sonra bütün dünya ya kardeşlik adına bir ve beraber, kavgasız, silahsız, savaşsız yaşayabilmek adına, insanların rahat bir hayat sosyal ekonomik ferahlık adına zalime dur, mazluma hizmet adına gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, ilelebet devam edecektir. Devletimizin yasaları ve kanunları içerisinde insanlarımızın temel eşit hak ve hürriyetleri gözetilmelidir. Bununla beraber ortaya çıkan bir ”Osmanlı ruhu göz ardı edilmemelidir.” Bizde toplumda cereyan eden Osmanlıyı yaşama özlemi için, Osmanlı Ocaklarında bu özlemi bu hasreti acılara sonu, hüzünlere sevinci ekleyeceğiz. Türklere Kürtleri, Kürtlere Türkleri benimsetip ülkeye sulhu aşılayacağız. Alevi Sünni kavgalarını bitirmek için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Solcu ve sağcı kardeşlerimizi Osmanlı Ocakları çatısı altında, Osmanlı ruhuyla var edeceğiz. . Ülkemizle alakalı halkımızın sorunlarını çözmek adına, yapılmış olan tüm projelere destek vereceğiz. Bunun en büyük projelerinden biri Milli Birlik ve Kardeşlik Projesidir. Milli birlik ve kardeşlik projesine birlik ve beraberlik ayrımcılık yapmadan katkı veriyoruz, VERME YEDE DEVAM EDECEĞİZ…
Dedik ya biz biriz ve beraberiz. Beraber yürüyeceğiz biz bu yollarda.
Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda siyaset insanların ölümleri üzerinden kan, gözyaşı ve zulümle devam ediyor, son Osmanlı varlığından sonra Müslüman dünyası Osmanlı toprakları kan ağlıyor. Doğu Türkistan’da yaşanan feryatları işitiyor, Mısırda zalimliği görüyor, Suriye’de bitmeyen bir katliamı göz göre göre seyrediyoruz. Gözü yaşlı çocuklar açlıkla boğuşurken, birde annesiz babasız kalıyor. İnsanlar birbirini sevmeyi değil, insanlar birbirini öldürmeyi yaşıyor. Demek ki Osmanlı ruhu ilk önce ülkemizde var olup, barış ve ferah bir hayatı getirdikten sonra, tüm Osmanlı topraklarında yayılması gerekiyor. Osmanlının hoşgörüsüyle tüm ırk ve mezheplerin eşit şartlar altında gözden geçirilmesi gerekiyor. Kara bağ sorunu da bir Kıbrıs sorunu da bir olması gerekiyor.Dünyaya vurulan Osmanlı mührü, yeniden ruhunu şerh etmesi gerekiyor.. Daha sonra toplum içerisinde her neferin, her bireyin kalbi sağcı solcu demeden kazanılması gerekiyor. Yenilen hakların iadesi ve yapılan bu zulümlerin önüne geçmek gerekiyor.
Hükümetimizin Osmanlıca kursları, türban yasası bizleri sevince boğdu. Bu tür faaliyetlerin genişletilmesi büyütülmesi gerekiyor. Osmanlı eserlerinin, bakım ve rezervasyonu gerekiyor. Farklı etnik gruplarında kültürleriyle alakalı hususların, onlara kazandırması gerekiyor. Dedik ya eşitlik önem arz ediyor. Ata koruma kanununda eşitlik felsefesi ele alındığında Atatürk’ümüz nasıl korunuyorsa, nasıl korunması gerekiyorsa, nasıl korunacaksa, Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim,Osman Bey’ de Ata koruma kanunlarında yer alınması gerekiyor. Bu milletin kültürüyle Şerh olmuş Osmanlı ruhuyla alay edilircesine yapılan sinema ve dizilerin insanımızın kültür haklarını korumak için gözden geçirilmesi gerekiyor. Osmanlıca seçmeli dersler Osmanlıdaki temel aile düzeni gibi, Osmanlı yaşantısını ders haline getirecek eğitim verilmesi gerekiyor. İnsanların rahatça fikirlerini söyleyebileceği bir düzen, rahatça giyinebileceği kılık kıyafet düzenlemeleri de gerekiyor. Ak Şemsettin gibi zati muhteremlerinin ilim yuvası medreseler, devletimizin kontrolü altında Şems ve Mevlana gibi engin, açık görüşlü, bütünleyici, fikir adamları yetiştirilmesi gerekiyor. Yaşlı, genç, kadın, erkek gözetmeden Osmanlının ne kadar abidevi huzuru mutlak olduğu anlatılması ve tarih kitaplarında asılsız iftiracı belge ve bilgilerin düzeltilmesi gerekiyor. Tarafsız bir şekilde gerçek tarih kitapları eğitim ve öğretimde kullanılmak üzere güvenilir kaynaklardan ele geçirilerek, gerçeklerin ortaya çıkarılarak halkımızın önüne gerçek tarihi koyarak büyük yalanlardan iftiralardan kurtarılması gerekiyor.
Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi 940 yıl boyunca önce Selçuklu sonra Osmanlı şimdi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kaderde ve kederde sevinçte ve tasada tarih boyu aynı şeyleri paylaşmış aynı kaderin çocukları bir araya gelmiş ve OSMANLI OCAKLARI’NDA toplanıp bir araya geliyorken tarihin en mukaddes ve abidevi örneği olan Osmanlı’nın yine açılımlar devleti olduğu gözükerek devlet-i Aliye’nin önemi Bab-ı Ali’nin vurgusu yine ön plana çıkarak dünyanın muhtaç olduğu OSMANLI DEVLET’İNİN Ülkemizdeki hangi boyutlarda arz edildiği gözükmektedir. Belli değerler manzumesine inanmış belli ruh ve mana köklerinden esasen oluşmuş bir duruş ve bir inançla Osmanlı Ocaklarındayız. Merhum üstat Necip Fazıl gibi bazıları ”Türk milleti eğer bir milletse şayet o Müslüman olduktan sonra zeminine oturmuş bir millettir.” şeklinde ifade eder. Tarih boyu hep böyle gerçek değerler üzerine müteveccih yaşayan bir millet Müslümanlıkla, Ahlakla, edeple, hoşgörü ve ihlasla aradığı bulmuş açılımları bulmuş, onda büyüme imkanları bulmuş onda ruhu’nu Şerh edebilmiş onda edebiyyat mülahazasını keşfedebilmiş onda dünya ve uhva muhaveresini kurabilmiş ve bu çerçevede açılım sorunlarını bertaraf etmiş, açılımlara lüzum kalmadan olayları mana köklerinde halletmiş bir model ve kılavuz örneğini bizlere miras olarak sunmuş Osmanlı. Bizler de bu bilgi ve aynı fikir ve yapıyla günümüzü’de ele alarak bizde gerçek Kemal’e ermek için onlar gibi yapıp ahlaken edep ve hoşgörü ile dinimizi ve İlahi değerlerimizi ilahi mühkemetle ilahi kısaslarla kaldığı yerden ta eskiden tarihten 4000 sene öncesinden filitre edile edile günümüze gelmiş olan bu abide örneğini yaşamak ve kaybetmemek amacıyla oluşan OSMANLI OCAKLARI’NI büyütüp ve asimile olan gençliğe yeniden kazandıra bilirsek, örnek olabilirsek ne mutlu bizlere. Gelenekler, Ananeler, töreler şeklinde bunlarda dinin müsadesi din edebinden geçmiş şeyler, yani bir dini şeyler vardır oda Kitap-ı Sünnet, Kıyas, Mukaa ve yine dine bağlı istihat gibi maslahati mürsede gibi şeyler. Birde örf üde bazıları o kategoride görüyorlar çünkü Kuran-ı Kerim e göre örf: Allah’ın mağruf saydığı şeydir. Allah’ın emrettiği şeydir. Bazıları örf dediğimiz zaman onu gelenek manasında algılarlar. İşte bunların hepsi ruh ve manada köklerimizden süzülüp gelen ifadeler diyoruz. Bu milletimizi oluşturan aynı zamanda onu yönlendiren onun mahiyetini teşkil eden hususlar bunlar . Evet bakışımız bu bunu herkez böyle anlamalı! Yoksa sağa sola çekmenin bir ehemmiyetide yoktur. Yani biz hepimiz öyleyiz, hepimiz aynı lisanın, aynı kaderin, aynı uğurda mücadele eden Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı aynı uğurda Irz-ı Can eden insanlar olarak asırlardan beri bir arada yaşıyor, asırlardan beri bir arada duruyoruz. Bunu bir kısım farklı şeylerden dolayı bölmek ,parçalamak bu millete ihanettir, Bu millete nankörlüktür. Bizim milliyetçiliğimizden Allah mülahazası Peygamber manzumu mülahazasını kuran mülahazasını çıkarıp atamayız. Bu yüzden Osmanlı Ahlakı, bu yüzden Osmanlı Kültürü, bu yüzden Osmanlı hoşgörüsü bu yüzden Osmanlı açılımı ve bu yüzdende
OSMANLI OCAKLARI.
Biz hiç kimseden komut almıyoruz, komut aldığımız şey AHLAK, İHLÂS ve Osmanlı medeniyetidir. Bizim Osmanlı ocakları çiçeğimiz, hiçbir partinin bahçesinde yetişen bir çiçek değildir! Dünya’ya mührünü vurmuş bir bahçeden yetişmiş: Hoşgörü, İhlâs, Adalet, Sanat, Barış, Edebiyat, Özgürlük, Hukuk, Ahlak ve Kültür çiçeğidir…
Bunu da herkes böyle bilmelidir ki: Bu medeniyeti yaşayan dünya sınırları içinde yaşayan bir LİDER vardır. O’ LİDER Siyasetini ve ideolojisini Osmanlı ırkı üzerine değil !
Osmanlı Medeniyeti üzerine kurmuştur. O’ LİDER halkına hizmet için kefen giymiş SN.CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ dır.
Hepinizi yüceler yücesi Cenab-ı Allah cc Emanet ediyorum.
ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

Osmanlı Ocakları kurucu Genel Başkanı 

kadir Canpolat

Bunları da sevebilirsiniz