Değerli Basın Mensupları;

Son günlerde 19.Milli Eğitim Şurası’yla gündemin merkezine oturan  Osmanlıca konusundaki tartışmalar hepinizin malumudur. Kültürlerin geleceğe kendilerini dille taşımaları ve sonraki kuşaklara bu kültürü unutturmamak adına dilin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi gördüğü bilinen bir olgudur. Bu bağlamda Yeni Türkiye inşası yolunda atılmış büyük bir adım olan Osmanlıca kararı, geçmişi unutturulmaya çalışılan bir milletin yeniden geçmişiyle , ecdadıyla kucaklaşmasında önemli bir  görev  üstlenecektir.

Aslında Osmanlıca; Türkçenin farklı bir alfabeyle yazılmış halidir.Nasılki Türkçemiz  86 yıldan beri Latin alfabesiyle yazılıyor ve okullarda bu şekliyle okutuluyorsa; Osmanlıca’nın da aynı şekilde okullarımızda okutulması ve bu alfabe ile yazılması gayet doğal bir durumdur.Ve soruyoruz neden bu kadar zaman bizi bu hakkımızdan mahrum bırakacak olan öztürkçemizin Osmanlı harfleriyle yazılması engellendi ?Neden asırlarca süren bir destanın tarihinin üzerine harfler değiştirilerek bir örtü serildi ve 3kıtaya hükmeden Osmanlıyı anlamamız ve dahi onlarla tanışmamızı engelledi malum karar ?Zira bu  kararla birlikte  geçmişini okuyamayan tarihin tozlu raflarında kalmış eserleri orijinal haliyle okuyamayıp bu sayfalardaki tarihten bihaber olan bir gençlik yetişmiştir ve biz bugün yeni Türkiye hedefimiz var diyor ve bunu arzuluyorsak önce geçmişini okuyabilen ve anlayabilen bir nesle ihtiyacımız vardır.Büyük milletler hiçbir zaman tarihiyle olan bağını kesmemiştir,geçmişte yapılan hatalardan ders almasını bilerek bugünlerine ulaşmıştır.Misalen bir İngiliz bugün Şekspiri okuyup anlayabildiği gibi, bir Çin’li Konfiçyüsü okuduğunda anlayabiliyorsa ayrıca  Amerika,Fransa,Rusya gibi örneklerden de anlaşıldığı üzere geçmişiyle bağını koruyabilen milletler dünya siyasetinde her alanda söz sahibi olmuştur.

Ortadoğu’da model ülke olan, liderliğine ihtiyaç olunan Osmanlı’nın MİRASÇISI KONUMUNDAKİ TÜRKİYE bu yeni dönemde başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyaya Osmanlıdaki barışı huzuru ve adaleti yeniden getirecektir. Bunu başarabilecek olan nesil Osmanlıca ile bir anka kuşu misali küllerinden aslına dönüp yeni Türkiye için çalışacak bugünün genç dimağları olacaktır.

Osmanlı Ocakları olarak Osmanlıca’nın İlkokullarda, Orta Okullarda, Liselerde hatta Üniversitelerde zorunlu ders olması gerektiğini düşünmekteyiz ve bu adımı atan Devlet adamlarımızı ayakta alkışlıyor canı gönülden destekliyoruz .

Osmanlıca’nın geçmişle Yeni Türkiye arasında bir köprü vazifesi görmesini ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı ALLAH’tan niyaz eder hepinize teşekkür ederim.

                                   OSMANLI OCAKLARI GENEL BAŞKANI

A.KADİR CANPOLAT

Bunları da sevebilirsiniz