Ağrı Osmanlı Ocakları Kurucu il Başkanlığına Hüsnü Tacer Atandı

Ağrı Osmanlı Ocakları Kurucu il Başkanlığına Bölgede sevilen ve Osmanlı Medeniyetine hizmet edebilcek Hüsnü Tacer’in atanması sevinçle karşılandı.

Osmanlı Ocaklarının saygın ismini taklit eden, bu isme çok benzer isimlerde dernekler kurarak menfaat sağlamak amaçlı halkı kandırıp dolandıran yapıları zor günler beklediği kaydedildi. Osmanlı Ocakları isminde hiç bir derneğe faaliyet izni verilmeyeceğinin altını çizen Osmanlı ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat; ”taklit dernekleri biran önce kapatıp maddi ve manevi davalar gibi ceza davası açmaya hazırlanıyoruz.”dedi.

Canpolat sözlerine şöyle devam etti; TMK.’nun 89. Maddesi ile DERNEKLER KANUNU ‘nun 30.maddesi kapsamında dernek adı altında adı geçen oluşumların Anayasa ve kanunlarda açıkça yasaklanan ve suç konusu teşkil eden her türlü ayrımcılığa ve şiddeti savunan eylemleri ve eylemleri de desteklemeleri nedeniyle ve bu eylemlerinde derneğimizin bilinen adını da kullanmaları sebebiyle yaratılan İLTİBAS karşısında adı geçen oluşumlar hakkında FESİH işlemi kararı verilmesi talep edeceğiz.

Öncelikle adı geçen osmanlı ocaklarına benzer oluşumların feshi için başvuru zorunluluğunu doğuran hususları açıklamak amacıyla derneğimiz hakkında özet bir bilgi vermekte fayda görmekteyiz.
Kadir Canpolat tarafından Derneğimiz 2005 yılında bir dergi olarak Erzurum’da kurulmuş, akabinde 14.05.2009 tarihinde OSMANLI OCAKLARI DERNEĞİ olarak tescil edilmiş ve tüzelkişi olarak resmi bir şekilde faaliyetlerine başlamıştır. ( Erzurum Valiliğine ait kuruluş tescil belgesi) vardır.
Tüzüğümüzün 2.maddesinde derneğin amacı; ”DERNEK, OSMANLI KÜLTÜR ÖRF VE ADETLERİNİ ARAŞTIRMAK, TANIMAK VE TANITMAK AMACIYLA KURULMUŞTUR.” olarak ifade edilmekte, aynı tüzükte derneğin bağış vs ad altında HİÇ BİR şekilde gelir elde etmesinin mümkün olmadığı da düzenlenmektedir.
Gerek tüzüğümüz de görüldüğü üzere gerek pek çok yayın ve yayım kuruluşunda Osmanlı medeniyet ve kültürünü ve tarihini anlatmak, anlamak ve herhangi bir dil-din-mezhep-etnik köken-siyasi görüş-siyasi parti ayrımı yapmaksızın ülkesini-devletini ve devletini yönetenlerini seven herkesi bu duygu ve ruhla bir arada toplamaya toparlama çalışan, başta Ankara olmak üzere pek çok il ve ilçede temsilcilikleriyle hizmet veren bir tüzelkişilik, bir sivil toplum kuruluşuyuz. Genel merkezi Ankara’da bulunan derneğimizin bilinen tanınmış adı “OSMANLI OCAKLARI” olup osmanliocaklari.org.tr adresli internet sitesinde de bu adı kullandığı, bu kısa ad ile pek çok yerde anıldığı ve bu kısa ad ile Anayasa ve Kanunlara uygun olarak hareket ettiği aşikardır.
Sadece bir KÜLTÜR ve MEDENİYETİNİN manevi değerlerini tanımak tanıtmak amacında olan derneğimiz, Osmanlı İmparatorluğunun hoşgörüsü, adaleti, barışı, kardeşliği ve insanlık adına sanatı ve edebiyatını yeniden yaşayıp ve yaşatmak yolunda faaliyet ve hizmetlerde hatta ilgili Bakanlıkların izniyle eğitim ve seminer de vermektedir. Hiçbir siyasi parti yahut oluşum içerisinde yer almayan derneğimiz, ülkenin bütünlüğü ve beraberliği, milli duygu ve düşüncelerle, yüce önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde varlığını bilen, devletini Osmanlı medeniyetinin devamı olarak gören ve bu amaçla topluma ve kitlelere hitap eden her türlü işkenceye şiddete cebire silahlanma ile teröre karşı olan ve faaliyetlerin de GÖNÜLLÜLÜK esasına dayanarak oluşmuş bir yapılanmadır.
KISACA derneğimiz, Osmanlı Devleti ile Medeniyetinin örf ve adetleri ile hoşgörüsünü tanımak tanıtmak amacıyla faaliyet gösteren kamu yararı kaygısını da taşıyan bir sivil toplum kuruluşudur. Sadece bu amaçla Osmanlı Devletinin kuruluş yıl dönümlerinde kutlamalar düzenlemekte, Osmanlı Devletinden günümüze intikal eden sanat ve edebiyat eserlerini muhafaza etmeye çalışmakta, özetle toplum nezdinde bir medeniyet ve kültürü tanıtan faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.
BU YOLDA KURULUŞUNDAN BU YANA HAKKINDA ÇIKAN TÜM OLUMSUZ HABERLERE TÜM OLUMSUZ SÖYLEMLERE KARŞIN HUKUKİ YOLDAN MÜCADELESİNİ VERMEKTE, HATTA İŞ BU ŞİKAYETE KONU DİLEKÇEDE YER ALAN OLUŞUMLARIN KAMUOYUNDA VE SOSYAL MEDYADA “OSMANLI OCAKLARI” ADI İÇİN YARATTIĞI YANLIŞ İZLENİMLERE KARŞI DA MÜCADELE ETMEKTEDİR. Ankara Sulh Ceza Mahkemelerince verilmiş tüm kararlar Ekli kararlarda da görüldüğü üzere adı geçen oluşumların yarattığı iltibas nedeniyle derneğimizin adı ne yazık ki “DOLANDIRICILIK” – “SALDIRGAN” –ŞİDDET VE CEBİR YANLISI” bilinen adıyla lanse edilmektedir.
Derneğimizin bilinen ve tanınan kısa adını kullanan iş bu şikayete konu dernek adı altındaki oluşum ve gruplarca RANT ve GELİR elde etmeye yönelik faaliyetlerinde kullanılması ve bu şekilde toplumda derneğimizin yarattığı OLUMLU izlenimin yok edilmesi kabul edilir bir durum değildir.
Bu oluşumların derneğimizin İSMİ üzerinden yarattıkları iltibasla HAK ETMEDİKLERİ halde ve daha da önemlisi AHLAKİ dahi olmayacak şekilde medeniyetimiz üzerinden MENFAAT sağlamaya çalışmaları başka hukuk dışı uygulamaları da doğuracağı tartışmasızdır.
Ki derneğimizin adının bu tip ahlak dışı eylemlerle anılması, bugün resmi ve yasal faaliyetlerine katılmış olan Sayın Başbakanın, bazı Bakanların ve milletvekillerinin de bu iltibasın mağduru olacakları, pek çok yayın ve yayım kuruluşu tarafından da bu hususun kamuoyunda olumsuz algı yaratılmak amacıyla kullanılacağı da tartışmasızdır.
Diğer yandan derneğimiz üzerinden dernek adıyla oluşum kuran şikâyete konu oluşum ve grupların başkanlarının dernek başkanı olarak şahsımı hedef almaları bir yana derneğimizin SAYGIN adını kullanarak oluşturdukları İLTİBAS nedeniyle, ne yazık ki derneğimizin tam ismini bilmeyenler tarafından bu oluşumların MENFAAT elde ettiği, her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluştan randevu almak suretiyle itibar görmeye çalıştığı, üyelik aidatı dahi kabul etmeyen derneğimizin adıyla ÖZEL İSTEKLERDE bulundukları tarafımıza ulaşmakta, hatta bu konular derneğimizin saygınlığını da zedelemektedir.
Kaldı ki şikayete konu oluşumlar dernek adı altında kuruldukları da gözetildiğinde de bu davranışlarının Sayın Savcılığınca temin edildiğinde de kendi tüzüklerine aykırı faaliyet içerisinde olduğu Sayın Savcılığınızca da görülecektir.
Özellikle “Osmanlı Ocakları 1453” adlı oluşum, bugün pek çok faaliyet ve eyleminde ve özellikle internet adresindeki paylaşımları HALKI ŞİDDETE VE SİLAHLANMAYA teşvik edici nitelikte olup hem bu paylaşımları hem de yayın ve yayım kuruluşu paylaşımları TCK na aykırı fiilleri de içermektedir. Anayasal düzeni yıkmaya yönelik bu eylem ve faaliyetleri kamuoyunda derneğimizin bilinen adıyla yarattığı karmaşa da göz önüne alındığından haklı olarak devletimizin bütünlüğü ve devamı için bu tip oluşumlara karşı dernek başkanı olarak şahsen hukuki mücadeleyi vermeyi de vazife bilmiş bir sivil toplum kuruluşu başkanıyım. Bu kapsam da adı geçen oluşumlar hakkında Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna suç duyurusunda da bulunulmuştur.
Osmanlı Ocakları derneğimizi taklit eden yapılara hak ettikleri ceza-i ve maddi yaptırım önümüzde ki günlerde gündeme gelecektir. Bu anlamda özellikle fetö ve pkk ilede mücadele eden kurumumuz bu tür art niyetli gurupların hedefinde olduğu anlaşılmaktadır. Kamuoyunu her fırsatta uyarıyor dolandırılmamaları için bir kez daha uyarıyoruz.” şeklinde konuştu.
Görev Belgesini Genel Başkan Kadir Canpolat’ın elinden alan Tacer; Bölgede Osmanlı Medeniyetinin savunucusu olacağız”dedi. Tacer sözlerine Şöyle devam etti; ”Osmanlı Ocakları özellikle fetö ile mücadelede meşale ateşini yakmış ve sahada var güçüyle mücadele etmiş bir STK’dır. Görülüyor ki bu şer guruplar Osmanlı ocaklarını kendi ismiyle itibarsız hale getirmek istiyor. Bunların bir yaptırımı olacağını düşünmeden osmanlı ocaklarının var olan ismine benzer isimlerde dernekler kurarak neyi hedeflediklerini anlamamak akılsızlık isteyen bir durumdur. Eğerki bu guruplar gerçekten osmanlı medeniyetine hizmet etmek istiyorsalar bunu taklit ederek değil başka isimlerde dernekler kurup öyle hizmet ederlerdi ben eminimki genel başkanımız kadir Canpolat’ta osmanlı ocakları da o zaman bu derneklere destek verirdi. ama taklit ederek ve özellikle genel başkanımızı yıpratmak için açıklamalarda bulunup iftiralar atmaları bu şer gurupların neyi amaçladığını göstermektedir. şunu dile getirmekte fayda görüyorum. Osmanlı Ocakları 15 temmuzda ve 16 Nisanda var güçüyle hizmet etmiştir. bu harekatın lideri Kadir Canpolattır.Kabul etsenizde çekememezlik yapsanızda bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecektir. Ağrı’da bize verilen bu görevi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizi bu göreve layık gören Başta genel Başkanımız olmak üzeri tüm Osmanlı Ocakları ailesine teşekkür ediyorum”dedi

Bunları da sevebilirsiniz